Z przeprowadzonych przez Millward Brown badań wynika, że 98% badanych Polaków uważa utrzymanie miejsc publicznych w czystości za ważne dla powszechnego zdrowia i bezpieczeństwa. Badania przeprowadzone przez CBRE wskazują natomiast, że czystość i bezpieczeństwo, obok ceny i wygody, należą do najważniejszych czynników wpływających na zadowolenie klientów z zakupów w galeriach handlowych.

badania - toalety publiczne

Odpowiednia organizacja pracy, opracowanie jasnych standardów czystości dla każdego obiektu, właściwe stosowanie profesjonalnych środków oraz maszyn czyszczących, dodatkowo oparcie usług czystościowych na profesjonalnych i doświadczonych firmach zewnętrznych – to podstawowe czynniki wpływające na jakość świadczonych usług w miejscach publicznych. „Wysoki poziom czystości w miejscach publicznych jest ważną kwestią społeczną – aż 98% Polaków zauważa istotny wpływ porząd ku na zdrowie i bezpieczeństwo powszechne . Kluczowe jest, żeby za tym równolegle szła świadomość społeczeństwa, że utrzymanie czystości w obiektach użyteczności publicznej – na stałym, wysokim poziomie – wymaga znajomości od powiednich procedur i wykorzystania profesjonalnych ś r o d k ó w c z y s t o ś c i . Powierzenie obowiązków przeszkolonym i doświadczonym specjalistom w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływa na stan sanitarny miejsc publicznych , a  także budżet instytucji odpowiedzialnych za  nadzór nad nim. To także podstawowy gwarant bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości usług w tysiącach szpitali, centrach handlowych, restauracjach, hotelach czy placówkach administracji” – mówi Marek Kowalski, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

źródło Forum Czystości nr 2 – 2015