Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Uprzejmie informujemy, iż firma Breclean Ewelina Dębska zrealizowala projekt:
„Automatyzacja procesów związanych z zamawianiem, rozliczaniem oraz dostępem do danych pomiędzy Partnerami biznesowymi i BRECLEAN”

Umowa nr: UDA – POIG.08.02.00-14-122/12-00
Realizacja projektu: 01.01.2013 r.-31.12.2013 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość

http://www.parp.gov.pl
http://www.poig.gov.pl
http://europa.eu/index_pl.
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.mrr.gov.pl